Behandling af personoplysninger

Psykologisk Klinik Psyclus v/Autoriseret psykolog Joan Hartmann

ORIENTERING OM BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER

I det følgende er der nogle oplysninger, jeg skal give dig ifølge EU’s Persondatalov (GDPR EU 2016/679)

Jeg skriver journal. Det vil sige, at jeg skriver noter om fx dine sociale forhold, dit helbred samt den behandlingsplan og behandling, vi er blevet enige om at forløbet skal handle om. Formålet er at give dig en god og relevant behandling.

Jeg har tavshedspligt, og det er kun mig der har adgang til din journal.

Din journal bliver opbevaret elektronisk, i et sikret (krypteret) journalsystem, der ligger lokalt på virksomhedens pc med backup fra dataselskab, hvor der er indgået dataaftale. Fysiske oplysninger opbevares i aflåst skab. Jeg gemmer dine oplysninger i 5 år.

Din journal bliver destrueret 5 år efter du sidst har været her.

Du har ret til at få at vide, hvad der står i din journal. Kontakt mig hvis du ønsker indsigt i din journal.

Man må ikke slette i en journal, men hvis noget er forkert, kan der foretages tilføjelser eller kommentarer.

Jeg kan modtage oplysninger om dig fra din læge og andre, hvis du har givet dit samtykke til, at de sender oplysningerne til mig.

Jeg kan give oplysninger videre til din læge og andre, hvis du har givet dit samtykke til det. Hvis du er lægehenvist har jeg pligt til at fremsende startbrev/afslutningsbrev i dit forløb, og du vil ved første samtale blive bedt om at give samtykke til dette.

Jeg har pligt til at bryde min tavshed, hvis jeg vurderer der er alvorlig risiko for, at du eller andre kommer til skade.

Jeg har pligt til at underrette kommunen, hvis jeg er bekymret for et barns trivsel og udvikling.

Jeg sender oplysninger til betalere, hvis nogen (Sygesikringen, forsikring, kommune) betaler dine samtaler helt eller delvist.

Jeg sender oplysninger til min revisor, til årsregnskab. Min revisor har tavshedspligt.

Hvis du er utilfreds med min håndtering af dine oplysninger, så sig det til mig, så finder vi en løsning. Hvis du stadig er utilfreds, kan du klage til Datatilsynet.

DATAANSVARLIG:
Psykologisk Klinik Psyclus v/Autoriseret psykolog Joan Hartmann

LOVE OG REGLER:

Om journaler:
Autorisationslovens kapitel 6, og Journalbekendtgørelsen (bkg. nr. 1090 af 28. juli 2016 om 1090 om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler).

Om samtykke til registrering af data:
Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b og f [indtil 25. maj 2018: persondatalovens § 6, stk. 1, nr. 2 og nr. 7].

Underretningspligt:
Sundhedsloven paragraf 41.

Om skærpet underretningspligt, når det gælder børn og unges trivsel:
Serviceloven paragraf 153.

Om at klage over min behandling af dine oplysninger:
Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K. www.datatilsynet.dk

Klage mulighed over behandling for klienter eller pårørende:

Hvis du er utilfreds med din behandling må du meget gerne gøre mig opmærksom på det. Måske kan vi i fællesskab finde en forklaring eller løsning på det du oplever som problematisk eller utilfredsstillende.

Du kan også altid som klient eller pårørende anvende nedenstående link, hvis du ønsker at klage over forhold vedrørende din behandling hos mig eller anden psykolog:

https://stpk.dk/?sc_itemid=%7BAFCB3EFC-FA45-4C30-B743-DDC5F80BA4FC%7D

Eller dette:

Klagemuligheder