Parterapi

Gennem parterapi kan parterne øge deres forståelse af partnerens følelsesmæssige reaktioner og handlemønstre. Gennem denne forståelse bliver parret bedre i stand til at ændre på uhensigtsmæssige reaktioner og fastlåste kommunikationsmønstre.

I parterapi undersøger jeg sammen med parret de mønstre, der dominerer i parforholdet og de roller som parterne påtager sig i forholdet. Gennem terapien bliver det ofte tydeligt, hvordan begge parter medvirker til ubalancen. Ud fra denne indsigt kan parterne frigøre sig fra uhensigtsmæssige reaktionsmønstre, og i stedet fokusere på ressourcerne og på at skabe udvikling og glæde i forholdet.

I terapien arbejder vi sammen med at afdække den kommunikation, som gør sig gældende i forholdet. Ofte trænes alternativ kommunikation gennem praksisøvelser.

For at fastholde processen med at skabe mere gensidig glæde, energi og kvalitet i parforholdet vil vi ofte aftale forskellige hjemmeopgaver eller øvelser for parret som de kan praktisere imellem samtalerne.