Praktisk

Praktisk

Lægehenvisning

Jeg har ydernummer og overenskomst med sygesikringen og modtager derfor lægehenviste klienter.

Du kan med en henvisning fra din læge få tilskud til psykologbehandling, hvis du tilhører en berettiget gruppe eller personkreds og hvis den pågældende psykolog er godkendt til at modtage lægehenviste klienter.

Taksterne fremgår her: http://psykologeridanmark.dk/psykologernes-arbejde/priser/

Kommunalt tilskud: Din kommune kan ud fra en social og økonomisk vurdering i visse tilfælde bevilge et samtaleforløb med fuld eller delvis offentlig betaling. Hvis du har modtaget en bevilling bedes du medbringe den ved første samtale.

Fagforeningstilskud: Nogle fagforeninger dækker helt eller delvist psykologisk behandling.

Forsikring: Jeg samarbejder med mange forsikringsselskaber. Du kan tage kontakt til dit forsikringsselskab og forhøre dig om din forsikring/sundhedsforsikring dækker din behandling. hvis du har modtaget bevilling bedes du medbringe den ved første samtale.

Egenbetaling: Jeg modtager kun kontant betaling.

Jeg har herudover samarbejde med:

  • Falck Healthcare
  • Center for stress
  • Nordisk krisekorps
  • SOS
  • Dansk Krisekorps

Afbud

Aflysning eller ændring af en konsultationstid bedes foretaget hurtigst muligt. Senest kl. 14 den seneste hverdag før din aftale. Ved udeblivelse eller for sen aflysning opkræves fuldt honorar for den aftalte konsultationstid, som er sat af til dig. Du kan lægge besked på telefonsvareren, hvis jeg er optaget, eller hvis du ringer uden for min åbningstid. Du er også velkommen til at sende en mail eller sms.