Profil

Joan Hartmann (1963). Jeg er uddannet Cand. Psych. fra Københavns Universitet, 2000.
Autoriseret af Psykolognævnet og medlem af Dansk Psykologforening. Jeg har været privatpraktiserende psykolog siden 2006.
I 2020 blev jeg akkrediteret af Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet (IKAS). Formålet med akkreditering er kvalitetsvurdering og kvalitetsudvikling med det formål at understøtte og udvikle den faglige, organisatoriske og klientoplevede kvalitet.

Jeg har mange års erfaring som klinisk psykolog indenfor blandt andet følgende områder:

  • Psykoterapi og behandling af voksne, unge og børn
  • Sorg og krise terapi
  • Stressbehandling
  • Parterapi
  • Familiebehandling
  • Psykologiske undersøgelser
  • Coaching
  • Hypnose
  • Mindfulness

Jeg har indenfor de senere år uddannet mig i forskellige mindfulness- meditations- og yogaformer, som jeg kan inddrage i behandlingen. Kurser arrangeres gerne på forespørgsel.

Jeg er meget optaget af og undersøgende overfor hvad kost, motion og natur betyder for vores psykiske velbefindende og vores livskvalitet og helbred. Derfor opsøger jeg gerne den nyeste forskning indenfor disse områder, og inddrager den i min behandling når det har relevans.

Læs artikel her.