Psykologiske undersøgelser

Ud fra bred klinisk erfaring foretager jeg psykologiske undersøgelser af både voksne, unge og børn. Jeg tilrettelægger og tilpasser undersøgelserne på baggrund af en grundig vurdering af undersøgelsesoplægget.

Undersøgelserne indeholder som regel en psykologisk anamnese, en klinisk observation og en kognitiv og personlighedsmæssig testning. Undersøgelsesresultaterne beskrives grundigt i en rapport og afsluttes med en sammenfatning og eventuelle anbefalinger eller forslag til videre tiltag.

Undersøgelsesresultatet tilbageleveres gennem personlig kontakt til klienten eller andre relevante personer.