Sorg og krisebehandling

Min terapeutiske tilgang i sorg og krisebehandling tager grundlæggende sigte på at bringe klienten frem til sin sædvanlige funktionsmåde og begrænse psykiske, sociale eller arbejdsmæssige følgevirkninger af hændelsen.

Gennem samtale og debriefing støtter jeg klienten i at bearbejde de følelsesmæssige reaktioner, som er opstået i forbindelse med tabet eller krisen. Og så støtter jeg klienten i at genetablere en positiv livskvalitet.

I forbindelse med tab eller kriser anvender jeg ind i mellem en speciel traumebehandlende metode, som for mange kan være til stor støtte i den bearbejdende proces. Metoden kaldes EMDR og er en speciel traume-behandlende metode som er godkendt af Dansk Psykolog Forening.

Ofte kan der være behov for rådgivning i forhold til hvordan du bedst lever dit liv i en tid med sorg eller krise. Eller formidling omkring sorg- og krisereaktioner.

Jeg yder også gerne rådgivning til pårørende, såfremt dette ønskes og det vurderes at have relevans.