Stressbehandling

I stressbehandling er der først og fremmest brug for at få afklaret og talt om de forskellige faktorer som har skabt stresstilstanden.

Ofte har stresstilstanden påvirket den fysiske balance og eksempelvis skabt ubalance i søvnmønsteret eller udløst fysiske smerter og symptomer. Disse tilstande kan opleves som meget fastlåste og samtalerne fokuserer derfor på at gå ind og genetablere en positiv balance på disse områder. Samtalerne indeholder derfor også øvelser til psykisk og fysisk afspænding.

For nogle kan selvværdet være blevet negativt berørt af stresstilstanden og samtalerne har derfor også fokus på at opbygge et mere sundt og positivt selvværd.

En stresstilstand griber ofte om sig og kan påvirke dit personlige nærmiljø negativt, så samtalerne relaterer sig også ofte til rådgivning omkring hensigtsmæssig håndtering af eventuelle børn, partner og sociale kontakter under en stresstilstand.

For at forebygge nye stresstilstande eller en kronisk stresstilstand er samtalernes overordnede sigte altid at etablere hensigtsmæssige strategier til at håndtere stressrelaterede situationer. Dette kan blandt andet handle om at lære at sætte grænser og sige fra i forskellige livsforhold. Eller at benytte sig af forskellige stressforebyggende praksisser indenfor mindfulness i hverdagen.