Terapi med børn

Terapi med børn

Min terapeutiske tilgang til børn er, at de skal tilbydes en mulighed for at bearbejde og overkomme vanskelige oplevelser og følelsesmæssige reaktioner i en tryg og forstående atmosfære.

I terapi med børn inddrager jeg ofte tegne-, lege- og opgave materiale. Jeg fokuserer på barnets ressourcer med en anerkendende tilgang, så barnet efterhånden opbygger mere selvværd og får tillid til at turde afprøve sig selv i forhold til omgivelserne.

I arbejdet med børn anvender jeg gerne behandlingsmetoder og principper fra kognitiv terapi og fra Cool Kids programmet som jeg er certificeret i.

I forbindelse med terapien kan der også indgå samarbejde med eller rådgivning til forældre eller andre primære personer i barnets liv. Ligesom der kan forekomme hjemmeopgaver til forældre og barn.