Terapi med voksne

Terapi med voksne

I min terapeutiske tilgang har jeg altid fokus på den enkeltes ressourcer og på hvordan ressourcerne bruges bedst, så der opnås øget livskvalitet. Jeg mener, at forandring og udvikling bedst skabes ved at klienten øger sin indsigt i og bevidsthed om sine egne følelsesmæssige reaktioner og oplevelser.

De første samtaler vil ofte være afklarende i forhold til hvilke områder og temaer du gerne vil arbejde med. Jeg stiller typisk en række uddybende spørgsmål og sammen taler vi om hvilken vej vi kan gå.

I vores samarbejde undersøger vi dine centrale livstemaer og de oplevelser, tanker, følelser og reaktionsmønstre, som knytter sig til temaerne. Gennem dette fokus kan du skabe nye handlemuligheder og øge din selvforståelse. Det kan bidrage til videre udvikling og øget livskvalitet for dig.

For nogle er der tale om en klar og afgrænset problematik. For andre kan det være vanskeligt at gennemskue præcist hvorfra problemet udspringer.

Uanset hvad vil det ofte være sådan, at forskellige temaer er bundet sammen og det vil derfor ofte være relevant at bevæge sig omkring flere livsområder.