Hvad er restorativ yoga?

Jeg bliver ofte spurgt: ”hvad er restorativ yoga?” Jeg vil rigtig gerne besvare spørgsmålet, men oplever at det er svært helt at beskrive. Ofte er konteksten for spørgsmålet, måske heller ikke helt gearet til svaret. Konteksten kan jo være meget konkret, og vil ofte relatere sig til en forudgående forståelse af yoga – hvad er det for nogle stillinger? Hvordan er flowet? Hvor smidig bliver man? Hvor meget sveder man? Taber man sig? Hvor lang tid tager det?….

Restorativ yoga er både meget konkret og samtidig meget ukonkret.  Konkret på den måde at du bevæger dig langsomt mellem stillingerne, anvender forskellige former for materiale, såsom tæpper, yogapuder, yogablokke, sandsække og øjenpuder for at understøtte stillingerne, så du kan overgive dig til tyngdekraften og lade dig ”holde” i stillingen i lang tid. Du går efter så lidt muskelaktivitet og anstrengelse som muligt, du er passiv – du sveder ikke, og du bliver sikkert heller ikke så meget mere smidig af det – så hvad er det så, der er så fascinerende ved restorativ yoga?

Her kommer jeg så til det, som kan være svært at forklare i en kontekst som måske er mere konkret spørgende. Men jeg vil forsøge.

Restorativ yoga er først og fremmest yoga for dit nervesystem! Du ligger længe i stillingerne og bliver støttet af puder og blokke. Din underviser vil ofte være opmærksom på om du kan hjælpes til at give endnu mere slip ved at hjælpe dig med at blive støttet så godt som muligt i stillingen. Underviseren lægger måske også en blid hånd på ryggen, lænden eller skuldrene. Kroppen kan så give lidt mere slip og åndedrættets rytme kan blive langsommere. Det kan opleves som om sindet bliver vugget af skiftende refleksioner mellem tanker, følelser, sansninger og billeder. Ind i mellem i stilhed, ind i mellem til guidninger eller til helt særlige musikoplevelser.

I en restorativ yoga klasse er du i kontakt med din krop, dit åndedræt, dine følelser, din bevidsthed, dine sanser og måske en dybere erkendelse af dig selv. Der er mulighed for at sanserne kan åbne sig lidt mere op, og det kan opleves som om den distance der ellers kan være til sanseoplevelser i en travl dagligdag, pludselig bliver kortere og at dine forskellige sanseoplevelser får en anden og dybere kvalitet.

Det er en yogaform som er meget stressforebyggende og stress reducerende. I den restorative yogastilling ligger du helt passivt og bliver holdt og støttet i stillingen af puder, tæpper og yogablokke. Når du ligger i denne passive, understøttede restorative stilling giver du din krop optimale betingelser for at give slip og slappe af – og sindet følger ofte med. Dit nervesystem og dit åndedræt falder til ro. Og fordi du ligger længe i de forskellige stillinger og med ro omkring dig, får du mulighed for at mærke dig selv og dine behov i livet, på en dybere og mere erkendende måde. Du kan komme tættere på dig selv – og du vil måske opleve at det også kan bringe dig tættere på andre. Efter en restorativ yoga klasse føles sindet måske lidt mere smidigt og elastisk.

Udgivet i Uncategorized.