Compassion Fokuseret Terapi og Mindfulness

Compassion Fokuseret Terapi og mindfulness består både af teori og praksis som kan føre til, at du oplever øget selvforståelse, mere livsenergi- og trivsel. Det er også metoder til forebyggelse og behandling af blandt andet PTSD, stress, angst og depression og til afhjælpning af lavt selvværd, eksistentielle problematikker, uhensigtsmæssige følelsesmæssige reaktionsmønstre og nedsat livslyst.

Compassion Fokuseret Terapi og mindfulness indeholder også forskellige øvelser som du kan anvende i din dagligdag. Øvelserne støtter dig til selvberoligelse og til at fastholde et bevidst nærvær i nuet, som gør det lettere for dig at håndtere livsvilkår, følelser og tanker. Du øver dig i at slippe fri af grublerier, bekymringer, selvbebrejdelser og selvkritik. Du træner at give slip på situationer, du måske alligevel ikke kan ændre på eller kontrollere. Dette kan tilføre dig en oplevelse af mere overskud og energi i en ellers hektisk hverdag.

Jeg har en 2 årig specialistuddannelse i Compassion Fokuseret Terapi og er certificeret mindfulness instruktør efter Jon Kabatt Zins MBSR metode

Metoderne har meget til fælles, er evidensbaseret og der foreligger talrige forskningsresultater vedrørende deres effekt på selvudvikling, stresstilstande, eksistentiel mistrivsel eller psykiske lidelser.