Praktisk og økonomisk

Afbudspolitik

Når vi har aftalt en tid er tiden din. Hvis du bliver forhindret, er det vigtigt du melder afbud så hurtigt som muligt og senest kl. 16 den sidste hverdag før din aftale. Ved mandags-aftale skal du derfor melde afbud om fredagen, uanset årsag. Ved udeblivelse eller for sent afbud opkræves fuldt honorar for den aftalte konsultationstid, som er sat af til dig.

Du kan lægge besked på telefonsvareren, hvis jeg er optaget, eller hvis du ringer uden for min åbningstid. Du er også velkommen til at sende en mail – send venligst ikke afbud på SMS!

Er du lægehenvist?
Jeg har ydernummer og overenskomst med sygesikringen og modtager derfor lægehenviste klienter. Du kan med en henvisning fra din læge få tilskud til psykologbehandling, hvis du tilhører en berettiget gruppe eller personkreds og hvis den pågældende psykolog er godkendt til at modtage lægehenviste klienter.Taksterne fremgår her: http://psykologeridanmark.dk/psykologernes-arbejde/priser/

Hvis du har modtaget en bevilling fra dit forsikringsselskab, kommune eller fagforening bedes du medbringe den ved første samtale.

Jeg har samarbejde med:

  • Center for stress
  • Falck Healthcare
  • Nordisk krisekorps
  • SOS
  • Dansk Krisekorps
  • Dansk Scleroseforening
  • FAVN

Jeg indberetter elektronisk til Sygesikringen Danmark.
Din konsultation kan afregnes med kontant betaling eller MobilePay.