Sorg og krisebehandling

Når du har mistet eller på anden måde lidt tab er der først og fremmest behov for at blive mødt med omsorg og forståelse for de følelsesmæssig reaktioner du har.

Min terapeutiske tilgang i sorg og krisebehandling tager grundlæggende sigte på at bringe dig frem til din sædvanlige funktionsmåde og begrænse psykiske, sociale eller arbejdsmæssige følgevirkninger af hændelsen.

Gennem samtale og debriefing støtter jeg dig i at bearbejde de følelsesmæssige reaktioner, som er opstået i forbindelse med tabet eller krisen. Og så støtter jeg dig i at genetablere en positiv livskvalitet.

Ofte kan der være behov for rådgivning i forhold til hvordan du bedst lever dit liv i en tid med sorg eller krise. Eller formidling omkring sorg- og krisereaktioner.

Jeg yder også gerne rådgivning til dine pårørende, såfremt dette ønskes og det vurderes at have relevans.