Supervision og Coaching

Supervision
Jeg har stor forståelse for og omsorg for, den sårbarhed der kan være til stede i supervisionsrummet. Jeg tilbyder nærværende og professionel supervision med fokus på at skabe tryghed til refleksion, som kan føre til øget faglig afklaring og overblik.

Jeg forsøger at skabe et rum med plads til kreativitet, nysgerrighed og mod, hvor vi sammen undersøger hvad der kan udvikle og understøtte motivation, engagement og personlig energi.

Med udgangspunkt i ovenstående vil jeg også altid være opmærksom på at støtte supervisanden til at have opmærksomhed på egenomsorg og personlig integritet.

Coaching
I min coachende samtale er der fokus på afklaring af klientens drømme og værdier og hvad der forhindrer klientens fulde udbytte af disse. Coaching samtalen foregår med henblik på at skabe handling.

I samarbejde med klienten undersøger jeg i den coachende samtale klientens udfordringer og mål og hvordan klienten ud fra disse kan skabe personlig vækst og udvikling i forhold til privatliv og karriere.

Jeg tilsigter en proces som kvalificerer klienten til at holde fokus og foretage valg. Dette skaber bevægelse til at kunne eksistere på en autentisk, hensigtsmæssig og engageret måde såvel privat som i job.